Du er her:

FAU 2017/2018

 

Styret for FAU ved HUS 2017-18: 
 

Leder: Marianne Texmo, 10. trinn (trer av som leder fom. januar 2018)

Nestleder: Andree Meby, 8. trinn (overtar som leder fom. januar 2018)

Sektretær: Jørn-Remi Thomassen, 10. trinn

Økonimiansvarlig: Børre Johansen, 9. trinn 

Styremedlem: Morten Reinz, 8. trinn

Vi beklager sein saksgang, men her er referatet fra forrige FAU-møte, hvor noen av høydepunktene var:

  • Besøk av Politiets ungdomsenhet - se vedlagte presentasjoner!
  • Informasjon om årets HUS-dag den 14. desember
  • Informasjon og vedtak om årets juleball den 20. desember
  • Informasjon om kontaktmøtene og videre arbeid med å evaluere disse

    Se vedlagte filer under!

Vennlig hilsen   Marianne Texmo, FAU-leder

 

MØTEPLAN:

3. møte onsdag 29.november, 19 - 21

4. møte torsdag 1. februar, 19-21

5. møte innen påske - nærmere info kommer

6. møte ca 1. juni - nærmere info kommer

 Innkalling kommer normalt 1 uke før møtet.
Foresatte og klassekontakter må gjerne melde inn saker fortløpende til FAU-styret!            

 


Referat fra møtet 29.11.17

Referat fra møtet 30.10.17


Politiet om nettvett

Politiet om ungdom og rus

Udir om kontaktmøter

Tipsliste fra FAU i forbindelse med klassekasse og klassetur

 

Referat fra møtet 19.09.17
 

Referat fra møtet 01.06.17

Referat fra møtet 21.03.17
 

Referat fra møtet 24.01.17


Referat fra møtet 12.12.16


Referat fra møtet 15.11.16

 

Referat fra møtet 08.03.16

Referat fra møtet 01.12.15


Lotteriregler


Basarregler
 

Referat fra møtet 01.10.15


Referater fra tidligere:

Referat fra møtet 23.03.15

Referat fra møtet 10.02.15

 

Referat fra møtet 05.06.14

Referat fra møtet 09.04.14

Referat fra møtet 05.03.14

Referat fra møtet 29.01.14

Referat fra møtet 22.10.13

 

Trafikksikkerhetsplan  (pdf)

Alle referater er i PDF- format og kan lastes ned ved å klikke på dem.