Du er her:

Design og redesign

Vi holder stort sett til i Kunst og Håndtverk-rommene (også sløydsal). Der arbeider vi med materialer som kan være alt fra tøy, papir, metall, tre, gjenskaping av bruksgjenstander, og ting vi finner i naturen – eller med fokus på miljøet. Vi jobber alene, i par og i grupper. Noen ganger bestemmer lærer oppgaven – andre ganger får eleven bestemme. Noen ganger lager vi ting som har et bestemt bruk, noen ganger er det kunstnerisk og noen ganger bare for å skape.

Av og til lager vi noe til utsmykning, og noen ganger lager vi bord og vegg-modeller.

Det viktigste her er at du synes det er artig nettopp å skape noe med hendene, å tenke utenfor det vanlige, søke nye løsninger når noe ikke fungerer med kjente og ukjente materialer.

Vi ses

MÅL fra fagplan: Arbeide individuelt og i gruppe, styrke lyst til å lære og oppleve mestring i praktisk/variert arbeide. Helhet og tverrfaglighet sett generelt til alle fag. Bruke og videreutvikle produkter/materialer, se verdi i ting rundt oss. Utvikle kreativitet samt ivareta håndverk og kulturarv. Planlegge, designe og framstille produkt fra egen ide eller i samarbeid. Hovedelementer fra Kunst og Håndverk / duodji og samfunnsfag.

TO HOVEDOMRÅDER I PLANEN:

Designprosess: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

bruke arbeidstegning, materialskisser, eller digitale verktøy, og designe en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter.

foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonellenatur- og miljømessige hensyn og mulighet for gjenbruk.

beskrive ulike løsningsalternativer

Produkt: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen aven eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukt.

Utveksle synspunkter om verdien av design og redesign i et miljø- og samfunnsperspektiv.

Info som pdf (klikk og last ned)