Du er her:

Skating

På valgfag skating skal vi lære å kjøre rullebrett.

Skating har hovedsakelig to grener;

- Ramp- skating skjer på U-formede baner. Om rampen er vertikal i toppen og over 3 meter høy, kalles dette vert-ramp. Innen denne grenen inngår også elementer som bowl og quarterpipe.

- Street-skating skjer i gatene eller på andre steder som ikke er spesielt beregnet for skating. Her tas trapper, fortauskanter og gelendre i bruk, men mye skjer også bare på flatmark.

På dette valgfaget vil det være mulig å spesialisere seg i begge grenene. Aktiviteten vil for det meste skje i skatehallen vår, Fjølhangaren, i Rønvik. Hit blir vi kjørt hver uke av Børre- og/eller Amanda buss.

Elevene vil først måtte innarbeide seg grunnleggende brettkontroll, men vil deretter få stor frihet til å velge hva de vil lære seg, fra én eller begge grenene. 

Obs. Timene er lagt opp slik at det blir avspasering annen hver uke og skating frem til kl. 16.00, annen hver uke. Det gis ikke fritak for trening, kamp, eller annet i forbindelse med fritidsaktiviteter. Læreren går rundt å veileder elevene på det de jobber med, men det forventes at de klarer å jobbe selvstendig og at de til en hver tid har noe å trene på.

Her skal elevene også få innføring i skatings historie, nasjonalt og lokalt. Vi har et tett samarbeid med Bodø Skateboardklubb og medlemsskap i klubben vil gjøres tilgjengelig noe rimeligere for skaterne her.

Valgfag skating skal fremme en kultur for kreativitet, lek, toleranse og inkludering blant skaterne.

Innsats og utvikling belønnes.

_________________________________


Vennlig hilsen,

Sindre Sandvin