Du er her:

Skolehelsetjenesten ved Hunstad ungdomsskole

Skolehelsetjenesten er et lett tilgjengelig tilbud for deg som er elev i grunnskolen og videregående skole. Vi jobber for å fremme god helse og trivsel, vi gir veiledning, foretar helseundersøkelser, gir vaksiner og tilbyr oppfølging ved behov. Helsesøster har taushetsplikt. Vi samarbeider bredt tverrfaglig og kan hjelpe med å finne veien videre og eventuelt henvise ved behov. Helsesøster har åpen dør for alle elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss.

 

Helsesøster Kari Svendheim         

Helsesøster Kari Svendheim

Kontortid:
Mandag - fredag 08:00 - 15:00

Helsesøsters kontor ligger ved Biblioteket

Tlf: 75 55 64 71 / 974 69 291
Mail: kari.svendheim@bodo.kommune.no