Du er her:

Yoga og dans

Varierer mellom ulike yogaretninger og dans/koreografi, samt noen skriftlige oppgaver. 

Yogaundervisningen lærer eleven å bruke pusten som verktøy for å mestre stress blant annet. Vi jobber med ulike  yoga-programmer, og elevene blir godt kjent med diverse øvelser.

Lærer ulike koreografier og ulike stilarter innenfor dans. Danse i stor gruppe og i mindre. Dansetentamen til jul. Her jobber vi med å vise danseglede, og utrykke seg gjennom dans J